TẤM

 • Bed sheet

  Ga trải giường

  Kích thước: đơn, đôi, nữ hoàng, vua, vua bữa tối hoặc kích thước tùy chỉnh
  Phạm vi giá là màu trắng 4,99 $ ~ 10,99 $ / chiếc, nhuộm 6,99 $ ~ 19,99 $ / chiếc,
  Theo màu và hình thêu, tăng giá 1 ~ 2 $, giá dao động
  Màu sắc, kích thước và trọng lượng trong các thuộc tính bao gồm tùy chỉnh: kích thước tùy chỉnh /