TRƯỜNG HỢP GỐI

 • Pillow case

  Vỏ gối

  Kích thước: 53 * 83cm 58 * 88cm 63 * 93cm 63 * 98cm hoặc kích thước tùy chỉnh
  Pictur
  Khoảng giá trắng 1,49 ~ 3,09 $ / chiếc, nhuộm 1,89 ~ 6,98 $ / chiếc
  Theo màu và hình thêu, tăng giá 1 ~ 2 $, giá dao động
  Màu sắc, kích thước và trọng lượng trong các thuộc tính bao gồm tùy chỉnh: kích thước tùy chỉnh / tùy chỉnh